Zelienkovská nátura

V októbri 2017 sa uskutočnil kultúrny program Zelienkovská nátura, počas ktorého sme si pripomenuli niekoľko výročí. 100 rokov od narodenia a 40 rokov od úmrtia nášho patróna Ľuda Zelienku a 20 rokov od prvej premiéry Divadla Zelienka. Počas spomienkového večera sme predviedli ukážky z našich úspešných divadelných hier a priblížili život a tvorbu Ľuda Zelienku.

Pre divákov sme pripravili výstavu osobných fotografií a tvorby Ľuda Zelienku a prierez naším divadelným životom za ostatné roky.

Boli sme poctení, že naše pozvanie prijala aj dcéra Ľuda Zelienku – Anna Ščepánová, ktorá neskrývala radosť, že po toľkých rokoch je téma jej otca sústavne živá. O našom divadle pre týždenník MY povedala:

„Aj keď tvoria aj inscenácie iných autorov, mám neskromný pocit, že sústavne sa snažia
v predstavení o takú tú zelienkovčinu. Vniesť do nich írečitý zelienkovský humor, ktorý mi je blízky a zdá sa, že aj im. A dúfam, že stále aj divákom. Aj po tých dvadsiatich rokoch.“

Počas večera sme udelili čestné členstvo pani Ščepánovej a nášmu dlhoročnému priateľovi a lektorovi Andrejovi Turčanovi. Uskutočnili sme aj krst brožúry Ľudo Zelienka (životopisný medailón k 100. výročiu narodenia), ktorú sme vydali v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Krstnými rodičmi brožúry boli pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová a Anna Ščepánová. Krstilo sa – ako inak – žinčicou. V sále Domu Kultúry ŽSR sme privítali aj našich bývalých členov, ktorým sme odovzdali pamätné listy a zaspomínali si s nimi na časy, kedy patrili do nášho súboru.

Za pomoc pri programe a písaní brožúry ďakujeme: p. Anne Ščepánovej, Elene Matiskovej, Marianovi Kološtovi, Andrejovi Turčanovi a Ľubici Lackovej.

Najnovšie aktuality: