O Júlii po Júlii

Divadelný režisér Andrej Turčan o počine Zelienkovcov pre týždenník My: „Shakespearova slávna divadelná hra Rómeo a Júlia neustále ponúka nové možnosti. Nuž a Divadlo Zelienka si zvolilo monodrámu, ktorú nazvalo O Júlii. Podtitul Pravdivé fabulácie o večnej láske a Shakespearovi zreteľne vyznačuje spôsob uchopenia témy. Jedna herečka ako Júlia (ale v náznaku aj iné postavy) vytvára kaleidoskop situácií, akcií, svedectiev, presahov do súčasnosti, komentárov, výziev, provokácií, lyriky aj irónie, a to slovom, gestom, kostýmom, rekvizitami – tým všetkým (samozrejme v režijnom vedení) vyjadruje názor divadelného teamu (tvorcov scenára, výpravy, hudby, projekcie). A ten názor spája sýto divadelné nápady (za všetky napr. zostup Rómea ako tieňového maličkého panáčika z balkóna Júlie) s názorom, tak povediac, občianskym, osobným. Pravdivé fabulácie… sú zároveň provokačné a spochybňujúce fabulácie – práve v mene dopátravania sa pravdy. O Júlii aj o nás. Pôsobivá inscenácia, pôsobivá premiéra, pôsobivý tvorivý čin.“

Najnovšie aktuality: