2% pre Divadlo Zelienka

Boli sme obvinení z obzvlášť závažných zločinov, len VY nám môžete pomôcť. Váš príspevok 2% z podielu dane z príjmu pre Divadlo Zelienka nás vyslobodí a vytvorí bezpečné zázemie a pohodu pre tvorbu a skúšobný proces. Postup zloženia kaucie je úplne jednoduchý:
1. Stiahnite si editovateľné tlačivo nižšie.
2. Vypíšte ho.
3. Spolu s tlačivom Potvrdenie o zaplatení dane, odovzdajte vášmu zamestnávateľovi.
4. Alebo v daňovom priznaní, do správnej kolonky, napíšte naše obchodné meno: DIVADLO ZELIENKA.

Za pomoc ďakujeme!

Najnovšie aktuality: