Zelienkovská nátura

V októbri 2017 sa uskutočnil kultúrny program Zelienkovská nátura, počas ktorého sme si pripomenuli niekoľko výročí. 100 rokov od narodenia a 40 rokov od úmrtia nášho patróna Ľuda Zelienku a 20 rokov od prvej premiéry Divadla Zelienka. Počas spomienkového večera sme predviedli ukážky z našich úspešných divadelných hier a priblížili život a tvorbu Ľuda Zelienku. Pre divákov sme pripravili výstavu osobných […]