Náš tím

Bývalí členovia

Čestní členovia

Mgr. Anna Ščepánová

Pani Anna Ščepánová je dcéra nášho patróna Ľuda Zelienku a sme veľmi poctení, že prijala naše čestné členstvo.. Momentálne pracuje ako špeciálna pedagogička a logopédka. Bola nám veľmi nápomocná pri písaní medailónu venovaného tvorbe a životu jej otca, Ľuda Zelienku. Hoci žije so svojou rodinou v Bratislave, rada nás príde podporiť na naše premiéry.

Mgr. art Andrej Turčan

Vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU, dva semestre divadelnej vedy, zároveň má aprobáciu z rozhlasovej a televíznej réžie. Pôsobí výrazne aj ako pedagóg a lektor dramatickej tvorby. Má osvedčenie vyššieho stupňa o odbornej a pedagogickej spôsobilosti.

V rokoch 1972-1990 pôsobil v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako režisér, potom odišiel do slobodného povolania, pracoval ako pedagóg, scenárista, rozhlasový, televízny a dabingový režisér.

Od roku 1997 do roku 2008 pracoval v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici. Vyučoval na Akadémií umení v Banskej Bystrici a dlhoročne pôsobil ako pedagóg na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Osobnosť Andreja Turčana je úzko spätá s Divadlom Zelienka, nakoľko vychoval súčasné vedúce osobnosti tohto združenia – Milana Krnáča, Moniku Mojžišovú-Krnáčovú, Daniela Mališa, a iných. Je stálym divákom, a zároveň kritikom tvorby Divadla Zelienka.

Marian Kološta

Marian Kološta celý svoj doterajší život zasvätil umeniu. Už od detstva sa venoval ochotníckemu divadlu, neskôr spieval v kapelách, písal scenáre a texty k piesňam. Od roku 1974 pracoval ako vedúci Domu Kultúry vo Zvolene, kde zotrval krásnych 38 rokov, až do odchodu do dôchodku, v roku 2010.

Spolu s Mgr. Pavlom Halajom v Dome Kultúry oživili divadelnú tradíciu založením DOS Ľuda Zelienku. 9 rokov bol vedúcim nášho súboru, pod jeho réžiou sme uviedli viaceré divadelné hry (Páračky, Púpavienka a i.)

Marian je veľmi rozhľadený a multifunkčný človek, o čom hovorí aj to, že založil dodnes úspešne fungujúci turistický Klub železničných cestovateľov a stál pri zrode populárnych pretekov parných rušňov GRAND PRIX SLOVENSKO s medzinárodnou účasťou.Dnes, na dôchodku vôbec neodpočíva, stále sa venuje kultúre, píše, spieva, moderuje, cestuje. Stotožňuje sa s konštatovaním francúzskeho spisovateľa a eseistu André Mauroisa: „Starnutie nie je nič iné, ako zlozvyk, na ktorý zaneprázdnený človek naozaj nemá čas“.

Hostia

Mgr. art Monika Tatarková

Absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici, momentálne pôsobí ako dramaturgička a režisérka v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici. V BDNR sa režijne a dramaturgicky podieľala na mnohých inscenáciách: Babie leto (dramaturgia), Európa v korešpondencii (dramaturgia), Monológy na doma (réžia), Indiánske rozprávky (scenár, réžia), Africké rozprávky (dramaturgia) a iné. Jej inscenácie účinkovali na medzinárodných študentských festivaloch umeleckých škôl (ITSelF, Varšava, PL, Zlomvaz, Praha, ČR), na prehliadkach ochotníckych divadiel na Slovensku a inde. Režijne spolupracuje s naším divadlom od roku 2013:

  • Baldachýn (2014): réžia
  • Komédia na šnúrke (2015): réžia
  • Júlia (2018): autorka, réžia a dramaturgia

Zdroj: www.bdnr.sk
Zdroj foto: archív BDNR

Mgr. art Petra Kovalčíková

Absolventskou inscenáciou Arabská noc v roku 2014 ukončila štúdium divadelnej réžie na Akadémii umení a vďaka tomuto projektu sa zúčastnila na medzinárodných študentských festivaloch.  Po ukončení štúdia pracovala ako manažérka Divadla Akadémie umení, režírovala niekoľko monodrám.Participovala na medzinárodnom projekte Metropolis v Miláne, na ktorom pracovala ako režisérka, a zároveň spolupracovala na dramaturgickej úprave textových predlôh k trom mikrodrámam. V Bábkovom divadle na rázcestí dramaturgicky spolupracovala na projekte Monológy na doma.

  • Baldachýn (2014): dramaturgia
  • Pán a pani Morganovci (2016): réžia

Zdroj: www.bdnr.sk
Zdroj foto: archív Metropolis_EU

Mgr. art. Daniel Mališ

Mimo divadla:
Neustále v aute. Medzi Zvolenom a Prahou.
Obľúbená hra:
Súčasnou najobľúbenejšou sú dve. Pán a Pani Morganovci a druhou je – s prihliadnutím na moje autorské ego – Čarovný klobúk
Obľúbená postava:
Dodík Sodík z Horí, ohník, horí
Divadlo je pre mňa:
Komunikácia komunikáciou o komunikácii. Alebo teda cesta, ktorou môžeme zažiť zážitok, ktorý bežne nie
O akej role snívam:
O žiadnej role nesnívam. Som už radšej ten, ktorý stojí vzadu a baví sa na tých, ktorí sú v prvej línii
Chcem ešte povedať:
Divadlo je čarovné v tom, že sa dlho nič nedeje a zrazu sa udeje premiéra

  • Čarovný klobúk (2013): autor a scenár
  • Adelásky (2014): autor a scenár
  • Zázračné zrkadlo (2014): autor a scenár
  • Pán a pani Morganovci (2016): dramaturgia
  • Detvianska nátura po 25 rokoch (2021): dramaturgia