Náš tím

Milan Krnáč
Zobraziť
Veronika Plankenbüchlerová
Zobraziť
Monika Krnáčová
Zobraziť
Michal Pavlenda
Zobraziť
Žofia Mičianová
Zobraziť
Petra Fóglová
Zobraziť
Vladimír Suja
Zobraziť
Daniel Detto Mališ
Zobraziť
Simona Pindiaková
Zobraziť
Marek Kancír
Zobraziť
Lucia Hazuchová
Zobraziť
Petronela Čábyová
Zobraziť
Gabriel Drahoň
Zobraziť
Ivan Oškerský
Zobraziť
Lukáš Kamenský
Zobraziť
Pavol Kulich
Zobraziť
Milota Široká
Zobraziť

Čestní členovia

Mgr. Anna Ščepánová

Pani Anna Ščepánová je dcéra nášho patróna Ľuda Zelienku a sme veľmi poctení, že prijala naše čestné členstvo.. Momentálne pracuje ako špeciálna pedagogička a logopédka. Bola nám veľmi nápomocná pri písaní medailónu venovaného tvorbe a životu jej otca, Ľuda Zelienku. Hoci žije so svojou rodinou v Bratislave, rada nás príde podporiť na naše premiéry.

Mgr. art Andrej Turčan

Vyštudoval divadelnú réžiu na VŠMU, dva semestre divadelnej vedy, zároveň má aprobáciu z rozhlasovej a televíznej réžie. Pôsobí výrazne aj ako pedagóg a lektor dramatickej tvorby. Má osvedčenie vyššieho stupňa o odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V rokoch 1972-1990 pôsobil v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene ako režisér, potom odišiel do slobodného povolania, pracoval ako pedagóg, scenárista, rozhlasový, televízny a dabingový režisér. Od roku 1997 do roku 2008 pracoval v Slovenskom rozhlase v Banskej Bystrici. Vyučoval na Akadémií umení v Banskej Bystrici a dlhoročne pôsobil ako pedagóg na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici. Osobnosť Andreja Turčana je úzko spätá s Divadlom Zelienka, nakoľko vychoval súčasné vedúce osobnosti tohto združenia – Milana Krnáča, Moniku Mojžišovú-Krnáčovú, Daniela Mališa, a iných. Je stálym divákom, a zároveň kritikom tvorby Divadla Zelienka.

Marian Kološta

Marian Kološta celý svoj doterajší život zasvätil umeniu. Už od detstva sa venoval ochotníckemu divadlu, neskôr spieval v kapelách, písal scenáre a texty k piesňam. Od roku 1974 pracoval ako vedúci Domu Kultúry vo Zvolene, kde zotrval krásnych 38 rokov, až do odchodu do dôchodku, v roku 2010. Spolu s Mgr. Pavlom Halajom v Dome Kultúry oživili divadelnú tradíciu založením DOS Ľuda Zelienku. 9 rokov bol vedúcim nášho súboru, pod jeho réžiou sme uviedli viaceré divadelné hry (Páračky, Púpavienka a i.)Marian je veľmi rozhľadený a multifunkčný človek, o čom hovorí aj to, že založil dodnes úspešne fungujúci turistický Klub železničných cestovateľov a stál pri zrode populárnych pretekov parných rušňov GRAND PRIX SLOVENSKO s medzinárodnou účasťou.Dnes, na dôchodku vôbec neodpočíva, stále sa venuje kultúre, píše, spieva, moderuje, cestuje. Stotožňuje sa s konštatovaním francúzskeho spisovateľa a eseistu André Mauroisa: „Starnutie nie je nič iné, ako zlozvyk, na ktorý zaneprázdnený človek naozaj nemá čas“.

Hostia

Mgr. art Monika Tatarková

Absolventka Akadémie umení v Banskej Bystrici, momentálne pôsobí ako dramaturgička a režisérka v Bábkovom divadle na Rázcestí v Banskej Bystrici. V BDNR sa režijne a dramaturgicky podieľala na mnohých inscenáciách: Babie leto (dramaturgia), Európa v korešpondencii (dramaturgia), Monológy na doma (réžia), Indiánske rozprávky (scenár, réžia), Africké rozprávky (dramaturgia) a iné. Jej inscenácie účinkovali na medzinárodných študentských festivaloch umeleckých škôl (ITSelF, Varšava, PL, Zlomvaz, Praha, ČR), na prehliadkach ochotníckych divadiel na Slovensku a inde. Režijne spolupracuje s naším divadlom od roku 2013: Baldachýn (2014), Komédia na šnúrke (2015), Júlia (2018).

Zdroj: www.bdnr.sk
Zdroj foto: archív BDNR

Mgr. art Petra Kovalčíková

Absolventskou inscenáciou Arabská noc v roku 2014 ukončila štúdium divadelnej réžie na Akadémii umení a vďaka tomuto projektu sa zúčastnila na medzinárodných študentských festivaloch.  Po ukončení štúdia pracovala ako manažérka Divadla Akadémie umení, režírovala niekoľko monodrám.Participovala na medzinárodnom projekte Metropolis v Miláne, na ktorom pracovala ako režisérka, a zároveň spolupracovala na dramaturgickej úprave textových predlôh k trom mikrodrámam. V Bábkovom divadle na rázcestí dramaturgicky spolupracovala na projekte Monológy na doma.

Zdroj: www.bdnr.sk
Zdroj foto: archív Metropolis_EU