Kontakt

Kontaktné informácie

Kontakt

Divadlo Zelienka, občianske združenie
Sokolská 69, 960 01 Zvolen
IČO: 421 961 75

VEDÚCI SÚBORU / Milan KRNÁČ
TELEFÓN / 0905 77 91 13
EMAIL / divadlo.zelienka@gmail.com
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA / Tulská 19, 96001 Zvolen