Vladimír Suja

V Divadle Zelienka pôsobí od roku 1996Vladimír Suja

Mimo divadla:
dôchodca aktívne sa venujúci záhrade a vnukom

Obľúbená hra:
Horí ohník horí a z tých starších Detvianska nátura a Páračky

Obľúbená postava:
Izidor

Divadlo je pre mňa:
veľká zábava a skvelá partia

Inscenácie a postavy

Detvianska nátura – Sváko Mudroň
Nie je Ďuro ako Ďuro (1997) – kráľ
Ďiovka z lazov (1998)
Popolvár (2000) – kráľ
Pažravci (2002) – Surovec
Na stromoch sa žilo ľahšie (2003) – muž
Princezná Púpavienka (2005) – kráľ
Slobodný so záväzkami (2007) – pán Šatilón
Páračky (2009) – tetka, indián, Slovan, Hurba
Celebrity (2011) – kapitán Kalina
Horí ohník horí (2013) – Izid Papuča
Zázračné zrkadlo (2014) – Kráľ