Kultúrne podujatia

Divadlo Zelienka sa podieľalo na mnohých kultúrnych podujatiach, určených predovšetkým pre deti. Každoročne pre Mesto Zvolen pripravujeme príchod Mikuláša so svojou družinou, živý Betlehem alebo Rozprávkovú cestu na Pustý hrad. V prípade záujmu, radi zorganizujeme pre Vašu obec alebo firmu tematické podujatie určené deťom.