Pravdivé fabulácie o večnej láske a Shakespearovi. Čo ak… Keby tak… Prečo asi…O Júlii

Divadelná monodráma, ktorá textovo a ideovo vychádza z hry Rómeo a Júlia.

Hráme sa so Shakespearom, hráme sa s Rómeom, hráme sa s Júliou a hráme o Júlii. Vytvorili sme si divadelno-historické laboratórium, do ktorého majú vstup prikázaný úvahy o láske, o prvom bozku, o manželstve, o sexe, o večnosti a o všeličom inom, (ne)romantickom. Predkladáme Júliu ako ženu z mnohých uhlov pohľadu. Oslobodzujeme ju z pozície symbolu, artefaktu ukoristeného chimérou večnej lásky, ku ktorému sa modlia milióny zamilovaných. Na pôdoryse kultového príbehu o dvoch mladých ľuďoch uvažujeme o stále sa opakujúcich aktoch lásky a smrti.

Réžia: Monika Tatarková
Výprava: Katarína Mažáryová
Hudba: Matúš Mayer
Projekcia: Mária Petrisková
Dátum premiéry: 17.07.2018
Hrá: Monika Krnáčová
Technik/Asistent: Milan Krnáč

Monodráma trvá 70 minút.

Túto divadelnú hru podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Fond je hlavným partnerom projektu.