Archív

Detvianska nátura

Historicky prvá premiéra bola venovaná autorovi, zvolenskému rodákovi Ľudovi Zelienkovi pri príležitosti 80. výročia jeho narodenia a 20. výročia jeho smrti. K predvedeniu tejto hry sme dostali súhlas od manželky zosnulého pani Margity Zelienkovej, ktorá sa spolu s dcérou zúčastnila aj samotnej premiéry.

S divadelným predstavením Detvianska nátura sme odohrali 15 predstavení. Zúčastnili sme sa aj divadelných prehliadok Regionálna divadelná prehliadka v Pliešovciach a Tajovského divadelné hry.

Autor: Ľ. Zelienka/Mgr.Pavol Halaj
Réžia: Mgr. Pavol Halaj
Hrajú:

Rozprávač: Ján Holek
Svokra/Murínová: Stanislava Popundová
Matka: Daniela Hudecová
Gáliková: Gabriela Halajová
Marka/Elemíra: Dana Čubanáková/Denisa Chebeňová
Zuzka/Jarmočníčka: Silvia Haladíková/Silvia Bystrianska
Bican: Stanislav Krško
farár/Maco: Vladimír Jancek/Ján Majer
Rechtor/Sudca: Kamil Vargovský
Jožo Golian: Juraj Popunda
Jano/Murín: Pavol Brtko
Matúš: Marek Poliak
Ondrej: Vladimír Sás
Ďalej účinkovali: Veronika Hamplová, Katarína Tereňová, Ingrid Mozoľová, Mariana Tereňová

V divadelnej hre spoluúčinkoval: Folklórny súbor železničiarov Marína pod vedením Mgr. Jána Jamrišku

Dátum premiéry: 26.02.1997

Nie je Ďuro ako Ďuro

…alebo ako Ďuro Kráľ vyliečil kráľa Juraja

Veselý príbeh o mrzutom kráľovi na motívy slovenských ľudových rozprávok Pavla Dobšinského bol našou prvou rozprávkou pre deti a dospelých, hoci mal ešte podobu celovečerného predstavenia.

Autor: Pavol Dobšinský/Mgr. Pavol Halaj
Réžia: Mgr. Pavol Halaj
Asistent réžie: Stanislav Krško
Dramaturgická spolupráca: Ján Holek
Hudobná spolupráca: Marian Kološta
Výtvarná spolupráca: Ján Chovanec, Petra Zatkovská
Hrajú:
Ján Holek, Juraj Popunda, Daniela Hudecová, Gabriela Halajová, Silvia Haladíková,  Stanislava Popundová, Anna Čabáková, Rastislav Kocoň, Jaroslav Chabada, Mariana Tereňová, Katarína Chládeková, Veronika Miškovová, Ingrid Mozoľová, Katarína Pecherová, Dana Čubanáková, Veronika Hamplová, Stanislav Krško, Katarína Kamasová,  Silvia Bystrianska,

V divadelnej hre spoluúčinkovali: žiaci tanečného odboru ZUŠ Zvolen

Dátum premiéry: 03.12.1997

Diovka z lazov

Táto scénická minifraška vznikla podľa pôvodnej jednoaktovky Joža Korbačku Tri vrecia zemiakov. V roku 2000 sme sa s predstavením Diovka z lazov zúčastnili VI. ročníka vinohradníckeho festivalu Slovenské Dionýzie 2000, ktorý sa uskutočnil v pamiatkovej rezervácii ľudovej architektúry v Sebechleboch – Starej Hore, kde sme prvýkrát hrali „ pod holým nebom.“

Bonmotom tejto bolo: pre Slovákov do Európy vedie jedna cesta, bez ohľadu či z lazov si, dediny, či mesta.

Autor: Jozef Korbačka/Mgr. Pavol Halaj
Réžia: Mgr. Pavol Halaj
Asistent réžie: Stanislav Krško
Hudobná spolupráca: Marian Kološta
Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová, Stanislav Krško a kolektív DOS Ľ. Zelienku
Hrajú:
Mudrák/gazda
: Stanislav Krško
Mudráčka, jeho žena: Stanislava Popundová
Anka, ich dcéra: Dana Čubanáková
Kata, dedinské dievča: Veronika Hamplová
Ďuro, obecný bubeník: Juraj Popunda
Paľo, dedinský mládenec: Stanislav Böhm
Paholok: Rastislav Kocoň

Dátum premiéry: 22.11.1998

Popolvár

Rozprávkový príbeh v troch dejstvách na motívy Prostonárodných slovenských povestí Pavla Dobšinského. S divadelným predstavením Popolvár sme odohrali množstvo úspešných predstavení, niekoľko organizovaných predstavení pre základné školy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí. Taktiež sme odohrali predstavenie aj v detskom liečebnom dome Marína v Kováčovej.

Autor: Pavol Dobšinský/Libuše Durná
Réžia: Ing. Ján Majer
Scénická úprava: Libuše Durná
Hudobná spolupráca: Marian Kološta
Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová, Ján Majer a kolektív DOS Ľ. Zelienku
Hrajú:
Rozprávačka: Janette Csontosová/Ľubica Plencnerová
Kráľ: Vladimír Suja
Popolvár Jurko: Stanislav Böhm/Eugen Hrabušický
Princezná Ľubica: Petra Sélešová/Monika Slovjaková
Kráľovský radca: Jaroslav Chabada
Dvorná dáma: Ingrid Mozoľová/ Janette Csontosová
Komorná Katarína: Katarína Kamasová/ Ľubica Plencnerová
Slepá kráľovná: Gabriela Halajová
Slúžka slepej kráľovnej: Ľubica Plencnerová
Slnko: Rastislav Kocoň
Matka Slnka: Stanislava Popundová/ Janette Csontosová
Princ z Ružového kráľovstva: Marek Cimbalista
Prievozník: Miroslav Tomek/Jozef Šebeň
Kuchárka: Veronika Hamplová
Páža: Monika Slovjaková

Dátum premiéry: 29.01.2000

Pažravci

Veselá rozprávka o múdrych muchách vo vreci a hlúpych ľuďoch na zemi, ktorá bola plná vynikajúcich hereckých výkonov a taktiež sa tešila veľkej obľube divákov.

Bonmotom tejto hry bolo: Chcete sa dozvedieť pravdu pravdivú? Vedzte teda, že „niet lepšieho lieku, ako muchy v mechu!“

Autor: Pavol Dobšinský/Vojtech Vrtík/Mgr. Pavol Halaj
Réžia: Marian Kološta
Asistent réžie: Zuzana Chabadová
Dramaturgická úprava a scenár: Mgr. Pavol Halaj
Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová
Technická spolupráca, zvuk a svetlá: Štefan Žiak, Marian Kološta, Eugen Hrabušičký
Hrajú:
Posol z ríše rozprávok: Gabriela Halaová/Katarína Kamasová/ Katarína Borošová
Matúš, chudobný paholok: Juraj Popunda/Jozef Pinka
Verona, jeho snúbenica: Silvia Bystrianska/Miroslava Gardlíková
Suseda, Veronina matka: Janette Csontosová/Veronika Hamplová
Jano, Matúšov brat: Norbert Kováč/ Juraj Popunda
Anča, Janova žena: Zuzana Chabadová/ Janette Csontosová
Ďuro, druhý Matúšov brat: Jozef Pinka/ Stanislav Böhm
Katrena, Ďurova žena:
Monika Mojžišová/Mária Žarnovičanová
Mlynár: Drahoslav Paulov/Jozef Šebeň
Mlynárka: Stanislava Popundová/Gabriela Halajová
Krčmárka: Veronika Hamplová/Zuzana Chabadová
Surovec, zbojnícky veliteľ: Jozef Šebeň/Vladimír Suja
Vrabčica, zbojníčka: Blanka Weissová/Denisa Juhászová/Katarína Tereňová
Vrana, zbojníčka: Miroslava Gardlíková/ Denisa Juhászová/Alena Medveďová
Dráb: Eugen Hrabušický

Dátum premiéry: 27.01.2002

Na stromoch sa žilo ľahšie

… alebo „Tak rada sa kúpem nahá“

Úsmevná féria na aktuálnu tému o sile moci, lásky, hodnostiach a zásluhách, revolte i túžbe po lietaní.

S touto hrou sme sa stali  „Laureátom” s postupom na krajské kolo na regionálnej prehliadke divadelných ochotníckych súborov v Hriňovej. V dňoch 15. – 16. apríla 2004 sme sa tak zúčastnili Krajskej súťažnej prehliadky ochotníckych divadelných súborov a divadiel mladých „ XXX. ročníka Zochova divadelná Revúca.“

Autor: Rudi Strahl/Mgr. Pavol Halaj/Ing. Ján Majer
Réžia: Ing. Ján Majer
Dramaturgia: Mgr. Pavol Halaj
Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová, Janette Csontosová
Hudobná spolupráca: Marian Kološta
Hrajú:
Muž: Drahoslav Paulov/Vladimír Suja
Žena: Janette Csontosová /Stanislava Popundová
Dievča: Zuzana Chabadová / Veronika Hamplová
Cudzinec: Milan Krnáč
Starec: Vladimír Suja / Jozef Šebeň
Mladík: Ján Tkáč/Juraj Popunda/Norbert Kováč
Divoška:  Monika Mojžišová / Silvia Bystrianska
Vojenskí legionári (Bub, Li, Fuk): Veronika Hamplová/Katarína Tereňová, Zuzana Chabadová/ Silvia Bystrianska, Ingrid Mozoľová

Dátum premiéry: 16.05.2003

Princezná Púpavienka 

Rozprávková hra v troch dejstvách s pesničkami o chudobnom kráľovstve, útrapách, láske i statočnosti, ale aj prečudesnom svete ľudí a večných zákonitostiach prírody.

Predstavenie bolo zaujímavé tým, že bolo plné autorských pesničiek. Naspievať nám ich pomohli aj herečky DJGT Zvolen Silvia Donová a Vladena Škorvagová.

Autor: Jaroslav Kvapil/Ján Mokoš/Marian Kološta
Réžia: Marian Kološta a Milan Krnáč
Aktualizácia textu, úprava dialógov, záverečná pieseň: Marian Kološta
Hudobná spolupráca: Stella Kardhordová-Kováčiková a.h.
Spievané party: Silvia Dónová a.h., Vladena Škorvagová a.h., Lucia Chrappová, Frederika Kováčiková a.h., Marian Kološta a Marek Cimbalista
Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová,  Milan Krnáč a kolektív DOS ĽZ
Hrajú:
Princezná Púpavienka: Monika Mojžišová/Michaela Kobidová
Kráľ: Drahoslav Paulov/Vladimír Suja
Jano, chudovný sedliacky syn: Milan Krnáč
Janova matka: Janette Csontosová /Stanislava Popundová
Majordómus/kuchár/pestúnkac:
Ján Tkáč
Princ z Hispánie: Dušan Böhm/Marek Cimbalista
Primátor:  Jozef Klembas /Vladimír Suja
Primátorov syn: Ján Tkáč
Vojvodca: Michal Pavlenda
Priateľ: Žofia Mičianová/Veronika Hamplová
Prvý pastier: Dušan Böhm
Druhý pastier: Petra Tomaščíková/ Romana Kropilová
Tuláčka: Lucia Chrappová/ Žofia Mičianová
Dora, dedinská kofa: Veronika Hamplová/Michaela Plavcová
Stráž: Petra Tomaščíková
Pážatá/Sprievod Hispánskeho princa: Alena Kozárová, Petra Tomaščíková,        Žofia Mičianová,  Marek Cimbalista, Michaela Plavcová, Michaela Kobidová, Romana Kropilová, Michal Pavlenda a i.
V divadelnej hre spoluúčinkovali: šermiari z juhovýchodnej bašty Ricasso Zvolen

Dátum premiéry: 11.06.2005

Slobodný so záväzkami

Úsmevná divadelná komédia, ktorá vznikla  na námet známej divadelnej predlohy a filmového scenára I.A.L.Diamonda „Kaktusový kvet“. Bonmot komédie bol: … starý mládenec sa nudí všade, ženatý iba doma. Život je predsa zmena. Čo vy na to, doktor Julien?

Autor: Pierre Barillet/Jean – Pierre Grédy/Milan Krnáč
RéžiaMilan Krnáč
Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová, Milan Krnáč a kolektív DOS ĽZ
Technická spolupráca: Peter Jurkech, Štefan Žiak, Eva Toběrná, Mgr. Andrej Turčan
Hudba, zvuk a svetlo: Marian Kološta
Hrajú:
JulienMilan Krnáč
Nicol: Monika Mojžišová/Žofia Mičianová
Solange: Veronika Hamplová/Petra Tomaščíková
Igor: Michal Pavlenda
Ďalej hrajú:  Vladimír Suja, Dušan Böhm, Lucia Chrappová

Dátum premiéry: 17.06.2007

Za všetkým hľadaj ženu

Psychologická sonda do mysle a pocitov muža, ktorého práve opustila žena. Hra vznikla na námety dánskeho autora Stena Kaalo „Muž je muž“.

Autor: Sten Kaal
Réžia:  Marian Kološta
Hrajú: Jozef Bajnok
Dátum premiéry: 2007

Páračky 

Divadelná komédia, ktorá divákov preniesla do čias minulých, na páračky, aké bývali kedysi dávno na dedine. Kopa peria, plno rečí, príbehy, babky, tetky, ktoré našli starý almanach deda Kasíra. Tu sa začalo vtipné putovanie dejinami Slovenska tak, ako to videli tetky pri páračkách. Veselý pochod dejinami Slovenska podľa almanachu nebohého deda Kasíra vznikol na námety humoresky dvojice autorov Kamila Žišku a Františka Reháka „Drápačky“. S predstavením sme odohrali viac ako 20 predstavení.

Autor: Kamil Žiška, František Rehák, Milan Krnáč
RéžiaMilan Krnáč
Výtvarná spolupráca: Veronika Hamplová, Monika a Milan Krnáčovci
Hudba: Marian Kološta
Hrajú:
Milan Krnáč, Monika Mojžišová, Žofia Mičianová, Veronika Hamplová, Petra Fóglová, Michal Pavlenda, Vladimír Suja, Dušan Böhm, Stanislav Böhm, Ondrej Mlynarčík, Drahoslav Paulov, Eva Burianeková, Stanislav Bačík, Peter Jurkech, Marek Kancír, Michaela Skuban, Petra Tomaščíková,

Dátum premiéry: 03.05.2009

Celebrity

Do zákulisia televízie, seriálov, reality show, hercov , „Celebrít“, ich vzťahov a osudov nás vtiahla veselohra s názvom Celebrity. Bláznivá komédia o tom, čo sa deje  denne okolo nás a ako to vidíme na obrazovkách, v bulvárnych novinách a ako je to naozaj vo svete pozlátka, púdru, fantázie a konšpirácií bola plná nečakaných udalostí, napätia a vzťahov.

Autor: Antonín Procházka / Milan Krnáč
RéžiaMilan Krnáč
Hrajú:
Jana: Petra Fóglová/Inka Sečíková
Emil: Michal Pavlenda / Dušan Böhm
Šéfka: Veronika Hamplová/Petra Tomaščíková
Alan: Marek Kancír
Kamil: Stanislav Böhm/ Milan Krnáč
Adela: Žofia Mičianová/Monika Krnáčová/Miroslava Marková
Kalina: Vladimír Suja/ Michal Pavlenda
Miloš: Dušan Böhm/Daniel Mališ
Klapka: Lucia Miková/Simona Pindiaková
Muž: Milan Krnáč/ Stanislav Böhm
Novinárka: Miroslava Marková/Ivana Valentíniová

Dátum premiéry: 17.04.2011

Horí ohník horí

Divadelná komédia o tom, aký požiar vzbĺkne, keď do nudného života dobrovoľných hasičov zasiahnu ich ženy. Divácky veľmi obľúbená hra nás presvedčila o tom, že manželky hasičov dokážu uhasiť všetky požiare, hlavne tie vo vzťahoch. S hrou sme odohrali veľa úspešných predstavení, zúčastnili sme sa rôznych divadelných festivalov, množstvo divákov na dedinách v hre spoznávalo samých seba a hasičov z ich dediny.

Autor: František Rehák
RéžiaMilan Krnáč
Technická spolupráca: Gabriel Bíro
Hrajú:
Náčelník Fero
Milan Krnáč
Jozef Mogon: Gabriel Drahoň
Pavel Kanec: Dušan Böhm
Izid Papuča: Vladimír Suja
Cyril Driečny: Michal Pavlenda
Betina: Simona Pindiaková
Dana Mogonová: Žofia Mičianová/Petronela Čábyová
Hela Kancová: Monika Krnáčová
Maja Papučová: Veronika Hamplová/Lucia Hazuchová
Cuca krčmárka: Petra Fóglová / Lucia Hazuchová
Dodík Sodík: Daniel Detto Mališ
Kolibrík: Lucia Miková

Dátum premiéry: 04.05.2013

Baldachýn 

Divadelná hra o vždy aktuálnej a nevyčerpateľnej téme – manželstve. Veselo i vážne – tak ako to prebieha u mnohých z nás.  Po jej zhliadnutí diváci vedeli odpovedať aj na otázku, či manželstvo je baldachýnom života.

Autor: Jan de Hartog
RéžiaMonika Tatarková
Dramaturgia: Petra Kovalčíková
Svetelná a zvuková spolupráca: Daniel Detto Mališ
Hrajú:
AgnesMonika Krnáčová, Simona Pindiaková
Michael: Milan Krnáč, Michal Pavlenda

Dátum premiéry: 29.04.2014

Adelásky 

Divadelné predstavenie o rôznych podobách lásky Adely Ostrolúckej a Ľudovíta Štúra.

Autor: Daniel Detto
RéžiaMilan Krnáč
Hudba: Ivan Oškerský
Hrajú:
Adela Ostrolúcka: Petronela Čábyová
Ľudovít Štúr: Dušan Böhm
Mikuláš/Gejza Ostrolúcky: Milan Krnáč
Eva: Lucia Hazuchová
Zvolenčan: Daniel Detto

Dátum premiéry: 17.05.2014

Zázračné zrkadlo

Rozprávka Zázračné zrkadlo bola plná skutočnej, tajomnej mágie. Príbeh je o dvoch čarodejníkoch, ktorí sa cez zázračné zrkadlo pozerajú na náš svet a sledujú, komu treba pomôcť. Lenže aj oni sú omylní a jedna ich malá a nevinná hádka dokáže zmeniť život v jednom kráľovstve.

Rozprávka Zázračné zrkadlo bola druhou časťou našej “Magickej rozprávkovej trilógie”. V rámci tejto trilógie sme chceli vám, našim divákom, priniesť tri rozprávky, ktoré boli  nabité mágiou. Zázračné zrkadlo sa líšilo od predošlej rozprávky Čarovný klobúk tým, že bolo plné tej skutočnej, tajomnej mágie.

Autor: Daniel Detto
RéžiaMilan Krnáč
Hudba: Ivan Oškerský, Martin Lofaj
Hrajú:
Princ:
Dušan Bohm
Princezná : Žofia Mičianová
Čarodej: Gabriel Drahoň
Čarodejka: Monika Krnáčová
Kráľovná: Petronela Čábyová
Kráľ: Vladimír Suja
Kuchárka: Ester Sliacka
Pestúnka: Daniel  Mališ

Dátum premiéry: 07.12.2014

Komédia na šnúrke

Hra nám ukázala komické situácie, udalosti a postavy točiace sa okolo otázky, ako má dievča získať toho pravého, keď ju otec sľúbil trom nápadníkom. S dôvtipom riešila otázky vydaja či (pre)zrelej manželskej lásky, ale aj ďalšie komické situácie, ktoré prináša láska vo všetkých podobách. Vtiahla nás do večného kruhu lásky, túžob, ale aj morálky.

Autor: podľa predloha L. N. Jégého Krpčeky sv. Floriána upravila Monika Tatarková a Daniel Detto
Réžia: Monika Tatarková, a h.
Dramaturgia: Daniel Detto
Scénický návrh: Dušan Krnáč, a h.
Choreografia: Lujza Michalovičová, a h.
Hrajú:
Elene Tomčová: Lucia Hazuchová
Andrej Jedlinský: Milan Krnáč
Cilka Jedlinská: Petronela Čábyová
Oľga Jedlinská: Žofia Mičianová
Doktor Čvok: Filip Snoha
Michal Malinka: Michal Pavlenda
Rudolf Jancko: Daniel Detto
Uľa: Monika Krnáčová
N.B.Lily: Martin Lofaj

Dátum premiéry: 27.03.2015

Aktuálny repertoár