Mesiac: september 2018

Do novej sezóny

Cez august naberáme silu do novej, 22. divadelnej sezóny, počas ktorej nás čaká opäť množstvo aktivít. V septembri sa môžete tešiť na Divadelné podzámčie, nedivadelné Majstrovstvá vo varení pirohov, v ktorých ideme po tretíkrát obhájiť prvenstvo. Na jeseň pripravujeme aj reprízu monodrámy „O Júlii“, v novembri Noc divadiel a v decembri tradičnú premiéru Rozprávky pre Mikuláša a Betlehem.

Divadelné prázdniny – Leto 2018

Počas divadelných prázdnin sme divadlo z našich aktivít nevypustili úplne. Zúčastnili sme sa Ľubeľafestu, kde sme publikum zabávali našou komédiou Pán a pani Morganovci. Na najväčšom festivale ochotníckych divadiel na Slovensku v Budmericiach sme odohrali pre detského diváka rozprávku Psíček a Mačička. Pripravili a úspešne sme odpremiérovali našu prvú monodrámu „O Júlii“. Vo FUNzóne na zvolenskom námestí sme  počas štyroch nedieľ postupne uviedli predstavenia Psíček a Mačička, Adonin palác, Čertovské dary a dramatizované čítanie Dobšinského rozprávky. Našu sezónu ukončili tradičné Letné Divadelné Dni Zelienkovcov.

O Júlii po Júlii

Divadelný režisér Andrej Turčan o počine Zelienkovcov pre týždenník My: „Shakespearova slávna divadelná hra Rómeo a Júlia neustále ponúka nové možnosti. Nuž a Divadlo Zelienka si zvolilo monodrámu, ktorú nazvalo O Júlii. Podtitul Pravdivé fabulácie o večnej láske a Shakespearovi zreteľne vyznačuje spôsob uchopenia témy. Jedna herečka ako Júlia (ale v náznaku aj iné postavy) vytvára kaleidoskop situácií, akcií, svedectiev, presahov do súčasnosti, komentárov, výziev, provokácií, lyriky aj irónie, a to slovom, gestom, kostýmom, rekvizitami – tým všetkým (samozrejme v režijnom vedení) vyjadruje názor divadelného teamu (tvorcov scenára, výpravy, hudby, projekcie). A ten názor spája sýto divadelné nápady (za všetky napr. zostup Rómea ako tieňového maličkého panáčika z balkóna Júlie) s názorom, tak povediac, občianskym, osobným. Pravdivé fabulácie… sú zároveň provokačné a spochybňujúce fabulácie – práve v mene dopátravania sa pravdy. O Júlii aj o nás. Pôsobivá inscenácia, pôsobivá premiéra, pôsobivý tvorivý čin.“

Zelienkovská nátura

V októbri 2017 sa uskutočnil kultúrny program Zelienkovská nátura, počas ktorého sme si pripomenuli niekoľko výročí. 100 rokov od narodenia a 40 rokov od úmrtia nášho patróna Ľuda Zelienku a 20 rokov od prvej premiéry Divadla Zelienka. Počas spomienkového večera sme predviedli ukážky z našich úspešných divadelných hier a priblížili život a tvorbu Ľuda Zelienku.

Pre divákov sme pripravili výstavu osobných fotografií a tvorby Ľuda Zelienku a prierez naším divadelným životom za ostatné roky.

Boli sme poctení, že naše pozvanie prijala aj dcéra Ľuda Zelienku – Anna Ščepánová, ktorá neskrývala radosť, že po toľkých rokoch je téma jej otca sústavne živá. O našom divadle pre týždenník MY povedala:

„Aj keď tvoria aj inscenácie iných autorov, mám neskromný pocit, že sústavne sa snažia
v predstavení o takú tú zelienkovčinu. Vniesť do nich írečitý zelienkovský humor, ktorý mi je blízky a zdá sa, že aj im. A dúfam, že stále aj divákom. Aj po tých dvadsiatich rokoch.“

Počas večera sme udelili čestné členstvo pani Ščepánovej a nášmu dlhoročnému priateľovi a lektorovi Andrejovi Turčanovi. Uskutočnili sme aj krst brožúry Ľudo Zelienka (životopisný medailón k 100. výročiu narodenia), ktorú sme vydali v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom a Krajskou knižnicou Ľudovíta Štúra vo Zvolene. Krstnými rodičmi brožúry boli pani primátorka Ing. Lenka Balkovičová a Anna Ščepánová. Krstilo sa – ako inak – žinčicou. V sále Domu Kultúry ŽSR sme privítali aj našich bývalých členov, ktorým sme odovzdali pamätné listy a zaspomínali si s nimi na časy, kedy patrili do nášho súboru.

Za pomoc pri programe a písaní brožúry ďakujeme: p. Anne Ščepánovej, Elene Matiskovej, Marianovi Kološtovi, Andrejovi Turčanovi a Ľubici Lackovej.